Välkomna till

UCK Utvecklings Center DR Kongo

Vår värdegrund ; barns rättigheter,
barnkonventionen samt mänskliga rättigheter.

Nyheter från UCK

Projektets målsättning:

Hjälpa föräldralösa barn , skapa familjer med 2 vuxna och 6-8 barn.

Ge barnen grundutbildning samt en yrkesutbildning för att bli självförsörjande.

Inom projektet kommer att finnas maskin och snickeriverkstad, jordbruk med djurhållning

Förädling av jordbruksprodukter sker i vårt kök.

Dispensär kommer att finnas.

Dessa verksamheter kommer att användas för utbildning och arbeten som utförs,

de kommer att bidraga till vår försörjning.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

© UCK DR KONGO - Bankgiro 789-7879 - Swish 1233-957792 - TACK FÖR DIN GÅVA - Org. Nr 802491-5756